Retour

Avoin kirje kuntaan päin "Suomi 100 Mbit/s"

Suomi 100 Mbit/s uplink :)

Kannattaa osallistaa ja ottauttaa kuntalaiset Vihdin nopeiden verkkojen rakentamiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tilaisuuksia voisi siis olla useita yhteisen tilaisuuden lisäksi kylä/aluekohtaiset tilaisuudet, paikallisen kiinnostuksen herättämiseksi. Myös aluekohtaisia-osuuskuntia tai muullatavoin perustettuja yrityksiä, joihin saadaan innostettua talkootyövoimaa tullaan todennäköisesti tarvitsemaan. Näiden osk perustamista varten voisi olla erityiset työpajat, missä kunnalla olisi mahdollisuus myös terottaa passiivisen valokuituverkon asianmukaisen elinkaarenhallinnan merkitystä tilanteissa missä esim. osk jatkuvuus on uhattuna.

Kunnan strategiatyön kuntalaisten osallistamis- ja ottauttamissuunnitelmiin toivoisin avointa demokratiaa ja päätöksentekoa. Mielestäni otakantaa.fi-hanke olisi tähän asiaan paras. Varsinkin nopeita verkkoja koskeva osa strategiatyöstä kuuluisi mielestäni hoitaa näin. On hyvin mahdollista, että ict-alan ammattilaiset löytäisivät tämän vuorovaikutuskanavan kunnan kanssa erittäin tervetulleeksi. Kuntalaisaloite.fi- tyyppisesti asian nostaminen tapetille olisi liian haastava ja hidas tapa hoitaa tätä asiaa.

Yhteistyömalleja voisi myös kehitellä, vaikka poliittista ohjausta ja selkänojaakin tarvitaan. Kuntalaisena voin omalla alueellani olla järjestämässä noita yllämainittuja tapahtumia ja otakantaa-etc. osallistumista. Näen, että näiden  toimijoiden kanssa: operaattorit, sähköverkot, ely, aluehallintovirasto, museovirasto jne. kanssa olisi hyvä olla jokin yhteinen toimintamalli käytäntöineen (dokumentteineen), mikä siis tekisi kylien osk lähtöjen kanssa asioinnin näille tahoille mahdollisimman helpoksi. Aivan vastaavasti julkiseen ja kunnan taloudelliseen tukeen liittyen yhteistyömallit esiselvityksineen olisivat paikallaan. Kaikki eivät ole niin valveutuneita, vaikka kiinnostusta olisikin ryhtyä toimeen olisi. Kynnystä ottautua voisi siis madaltaa todenteolla.

t. paavo