Keräsin tähän Otakantaa-hankkeet joita kannattaa Vihdissä seurata:

#vihdin_strat_kaava Vihdin strateginen yleiskaava - muistutukset ehdotukseen 16.1.2020
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/422/
Vihdin strateginen yleiskaava on edennyt vaiheeseen Kh 25.11.2019 § 192 ja tarkoitus on tehostaa kaavaehdotuksen muistutusten keruuta ja ohjata kaavaehdotukseen liittyvä keskustelu suljetuista some ja sähköpostijärjestelmistä avoimen demokratian otakantaa-hankkeeksi. Hankkeen ylläpitäjät toimittavat hankkeen kaikki tiedot 16.1.2020 mennessä kunnanhallitukselle. Hanke edellyttää rekisteröitynyttä käyttäjää trollaamisen estämiseksi. https://www.vihti.fi/visy

 

#vihti_otakantaa Vihti kyläfoorumihankkeiden sähköistys otakantaa.fi palvelulla
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/87/

 

#kerhobadge
Badget #kerhobadge rakentavana palautteena kerhotoiminnassa onnistumisista-hanke tähtää avoimesti laadittuun ja ylläpidettävään suoritusmerkistöön eli badgeihin, joita kerhojen vetäjät voivat myöntää kerholaisilleen. https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/128/

0. #kyläkouluenergia Valmistelu-hanke "kyläkoulujen energiaremontti"-kuntalaisaloitetta varten  https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/65/
1. #vihti_otakantaa Vihti kyläfoorumihankkeiden sähköistys otakantaa.fi palvelulla https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/87/
2. #vihti_hinku Vihti HINKU-kunnaksi https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/88/
3. #vihti_esco Vihdin kyläkoulujen energiaremonttien rahoitus https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/89/
4. #madeinvihti Made in Vihti https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/90/
5. #vihti_talkoot Vihtiläisen kylätalkoomallin ohjeistus ja rekisteri pidetyistä talkoista https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/91/
6. #vihti_5050 Vihti osallistaa ja ottauttaa lapset mukaan energiasäästämiseen 5050 mallilla https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/92/
7. #vihti_km Vihdin koululaisten vihreät kilometrit https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/93/
8. #vihti_kartta Vihdin kylät kartalle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/95/
9. #vihti_muuttovoittokunnaksi Ideoita kohti muuttovoittoisuutta. https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/97/
10. #vihti_tontitmyyntiin Vihdin myytävät tontit näkyville ja myyntiin https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/103/
11. #vihti_rakentaa Vihdin rakennusjärjestys jouhevammaksi https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/146/
12. #vihti_suunnittelutarvealue_vote Kannattaako koko Vihti julistaa suunnittelutarvealueeksi selvityshanke? https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/149/
13. #avoin_vihti Avoimuutta ja päätöksentekoa paremmin tukeva järjestelmä Vihtiin https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/151/
14. #vihti_tiet Vihtiläiset kelirikkoiset tiet kuntoon https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/153/
15. #vihti_turvallisuutta_koulumatkaliikuntaan Koulumatkaliikunta turvalliseksi Vihdissä 60kmh kattonopeusrajoituksilla https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/203/
16. #vihti_puhtia_kaavaan Puhtia osallistamiseen "Vihdin strateginen yleiskaava" https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/310/

17. #vihti_arvokeskustelu Arvokeskustelu säästöjen kohdistamisesta lasten kasvatukseen ja koulutukseen Vihdissä. https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/500/